Om MediYoga

MediYoga – Medisinsk Yoga er en terapeutisk yogaform som er utviklet gjennom forskning i samarbeid med helsevesenet.
Medisinsk Yoga består av pusteøvelser, enkle fysiske øvelser i bevegelse, avspenning og oppmerksomhetstrening/meditasjon.

Alle øvelser blir spesielt tilpasset den enkelte og kan utføres liggende, sittende på stol, sittende på gulv eller stående.

Gjennom studier, forskning og erfaring vet man hvilke øvelser som er gunstige for forskjellige sykdommer og lidelser, både fysisk og mentalt.

Hvis du er “frisk og rask” kan Medisinsk Yoga bidra til å gi deg økt innsikt, ro , stabilitet, balanse og harmoni.
I et yogisk perspektiv er det når vi er i balanse at vi er friske, har overskudd og står stødig i livet.

I Medisinsk Yoga er grunntanken at kropp, sinn og følelser henger sammen.

Alle som puster kan delta på Medisinsk Yoga!

Det som skiller Medi Yoga – Medisinsk Yoga fra andre yogaformer er:

  • Alle MediYoga – Medisinsk Yogalærere og terapeuter har helsefaglig kompetanse, og forstår yogaens effekter fra et helseperspektiv
  • MediYoga – Medisinsk Yoga er utviklet for å kunne anvendes i helsevesenet, ved rehabilitering, behandling og forbygging
  • MediYoga – Medisinsk Yoga er en metode med underbyggende empiri (forskningsbasert)
  • MediYoga – Medisinsk Yoga kan anvendes ved rehabilitering, forebygging og behandling for grupper og enkeltpersoner.
  • MediYoga – Medisinsk Yoga er utviklet for at også syke og utmattede personer kan delta.
  • MediYoga – Medisinsk Yoga jobber ut fra hver enkelts evne og kapasitet.
  • MediYoga – Medisinsk Yoga er utviklet under klinisk og terapeutisk arbeid med vitenskapelige studier ved bl annet Karolinska Insitutet, Danderyds Sykehus og Stockholms Universitet.

Forskjellen mellom MediYoga og annen yoga:

Det unike med Medisinsk Yoga kontra annen yoga er at alle øvelsene gjøres meget rolig og innkjennende i takt med sin egen pust. Man repeterer selve øvelsen i 1-3 minutt, alt etter hva man klarer og hviler etterpå for å integrere og lære seg å hvile før man gjør neste øvelse. Øvelsene er veldig enkle, men effektive, og de kan gjøres både sittende på gulvet eller på stol, eller til og med liggende om man er så dårlig at man må ligge. Vi bruker også pusteøvelser og meditasjoner som både gjennom yogisk erfaring og klinisk forskning har dokumenterte effekter. Summen blir at deltakeren får anledning til å bli kjent med sin egen kropp, sine egne følelser, lærer å kjenne etter i egen kropp hvilke behov han/hun har. I tillegg blir man både sterkere og reduserer spenninger i kroppen. Øvelsene  påvirker både nervesystemet og hormonbalansen ved å blant annet senke påslaget av sympatikus. Totalt sett virker Mediyoga veldig stress-reduserende, gir et roligere sinn, bedre kontakt med seg selv, økt selvfølelse, bedre pust mm.

Yoga som terapi

Generelt er hensikten med yoga og meditasjon i sin opprinnelige form å ivareta alle aspekter ved mennesket, ved å skape fullstendig balanse og bevissthet. Dette inkluderer fysisk helse, følelser, tanker, kosthold, relasjoner mm. Som en forlengelse av dette har også yoga og meditasjon positive effekter på både fysisk og psykisk helse. 

Internasjonalt har det lenge vært forsket på yoga og meditative metoder og dens terapeutiske effekter. I Skandianavia fremstår Sverige og Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) som en av de fremste drivkreftene.

Internasjonalt øker yoga og meditative metoder som terapi og rehabilitering i omfang. I England er det utdannet yogaterapeuter siden midten av 1980-tallet og i USA finnes et stort antall ulike yogaterapeut-utdanninger. Den internasjonale yogaterapeut-organisasjonen IAYT (www.iayt.org) har flere tusen medlemmer over hele verden.

I Sverige ser vi nå at flere av de største sykehusene, primærhelsetjenesten og private klinikker tar i bruk Medi Yoga – Medisinsk Yoga som supplement til annen behandling.

WHO har i mange år oppfordret sine medlemsland til å ha et større fokus på helhetlige tilnærminger og innsikt om sykdom og lidelser. Yoga og meditative metoder kan fungere som et godt supplement til den vanlige helseomsorgen. 

Generelt er hensikten med yoga i sin opprinnelige form å skape fullstendig balanse og bevissthet. Som en forlengelse av dette har også yoga og meditasjon positive effekter på både fysisk og psykisk helse. Medisinsk Yoga spesielt har en målbar, meget avansert og dyptvirkende form for rehabiliterende terapi, både fysisk, mentalt og emosjonelt.