Visjon

MYØ skal være et senter for livskunst og glede. Vi skal bidra til at du får bedre fysisk og mental helse gjennom helhetlig tenkning og medisinsk yoga.

  • MYØ er et åpent og inkluderende senter der du får rom til å utforske din egen sannhet, din vei. 
  • MYØ skal være et ledende Mediyoga senter i Oslo der ansatte og innholdsleverandørene dedikerer seg til egenutvikling og egenpraksis og støttes i dette gjennom fellesarrangementer, kursing og utdannelse.
  • MYØ er et senter der øst møter vest, det holistiske møter forskningen, et senter som samarbeider med andre aktører innen helse for å skape et tverrfaglig miljø. 

Velkommen hjem!