Om MediYoga

Om MediYoga

 

MediYoga er utviklet til terapeutisk bruk. Det er en moderne yogaform med flere tusen år gamle røtter.

 

Balanser energiene i kroppen og bli bedre på å håndtere stress

Mer enn 80 % av alle sykdommer vi har i dag, er stressrelaterte. For å håndtere stress bedre og forebygge utbrenthet må du ta hånd om energisystemet i kroppen din. Med et MediYoga-kurs øker du balansen i kroppen og kan få en lettere hverdag.

Energisystemet påvirker helsen

I yogaverden er både du og alle andre energivesener med en fysisk kropp. Mye skjer i livet og det påvirker på ulike måter energien som strømmer gjennom kroppen. Innimellom går energisystemet på en smell, men det kan ta flere år før en forstyrrelse i energikroppen gir utslag i den fysiske kroppen. Dårlig helse eller sykdom kan skyldes noe som skjedde for flere år siden. En kanadisk undersøkelse som ble publisert i 2016, viser for eksempel av barn som har vært utsatt for overgrep, har større risiko for å få diabetes senere i livet.

Din energi påvirker hele deg

I yogaverden er sykdom energi som av en eller annen grunn har stagnert, sovnet eller blitt blokkert. Din energi påvirker alle deler og lag av deg: fysisk, mentalt og emosjonelt. Det betyr at du må gjøre alle tre delene friske igjen selv om ubalansen bare viser seg i én av dem.

Stress-symptomer og stresshåndtering

Den amerikanske legeforeningen har gått ut og sagt at over 80 prosent av alle sykdommer i dag er stressrelaterte.
Stress starter i hjernen – hjernen oppfatter en trussel og reagerer ved å sende et signal om at kroppen skal utskille stresshormoner for å gi deg større sjanse for å overleve trusselen.
Hvordan skal du håndtere stresset du kjenner i kroppen? Stress-symptomene kan du behandle, men selve stresshåndteringen må skje mentalt, ettersom det er der av og på-knappen er.

MediYoga-kurs med fem bestanddeler

Alle MediYoga-program består av fem deler som alle er like viktige, siden du må balansere både ditt psykiske og fysiske velvære:

 • Fysiske øvelser (fysisk)
  • Mudra/håndposisjoner (fysisk)
  • Pustekontroll (fysisk og psykisk)
  • Mantra/ord (psykisk)
  • Fokus (psykisk)

Myke og tilsynelatende enkle øvelser går i dybden og balanserer hele deg: fysisk, psykisk og emosjonelt.

Alle øvelsene er rytmiske sammen med pusten. En øvelse er for eksempel den vanlige ryggfleksen, som hjelper alle energistrømmene i hele kroppen og kan føre til at energi begynner å sirkulere på steder der det tidligere har stått stille. Hvis du regelmessig gjør MediYoga, kan det dukke opp gamle minner og følelser, og kanskje til og med gamle smerter – det er en del av utrensningsprosessen. Og som med all rengjøring er det deilig når det er gjort. 

 

Forskning på MediYoga viser gode resultater ift:

 • Kroniske ryggsmerter (to forskjellige studier), Karolinska Sjukhuset
 • Stressrelaterte sykdommer i primærhelsetjenesten, Nora Vårdcentral
 • Høyt blodtrykk
 • Rehabilitering etter hjerteinfarkt
 • Hjerteflimmer

Forskning

De siste årene har det vært forsket mer og mer på yoga og meditative metoder og deres helsefremmende effekter. 

Forskning på MediYoga – Medisinsk Yoga har pågått i Sverige siden 1998 da MediYoga – Medisinsk Yoga deltok i den første svenske studien på yoga, en ryggstudie gjennomført av Karolinska Instituttet. Deretter har det vært gjennomført flere studier i Sverige og internasjonalt. Danderyds Sykehus har siden 2007 fortløpende forsket på Medi Yoga – Medisinsk Yoga for hjerteproblemer som hjerteinfarkt og arterieflimmer, og Danderyds Sykehus har siden 2010 brukt Medi Yoga – Medisinsk Yoga som en del av rehabilitering for sine hjertepasienter. 

I 2001 ble det gjort en studie på en av Sverige største arbeidsplasser. Resultatet ble at de ansatte fikk redusert stressopplevelser og større arbeidskapasitet. I 1999 ble det gjort en studie på søvn med Södertälje Kommune i Sverige, hvor resultatet viser at Medi Yoga – Medisinsk Yoga ga bedre søvnkvalitet. Siden 2005 har Medi Yoga – Medisinsk Yoga arbeidet for både forebygging og rehabilitering av langtidssyke på Astra Zeneca. Alle disse studiene viser at Medi Yoga – Medisinsk Yoga er et effektivt verktøy for å få sykemeldte tilbake til arbeid igjen. I 2010 ble det gjort en studie med Kronofogd Myndigheten i Sverige (1 200 ansatte) med hensyn på stress og utbrenthet. Alle som gjorde Medi Yoga – Medisinsk Yoga fikk mindre stress, reduserte blodtrykket og kortisolnivået, redusert smerte, mindre hodepine og bedre søvn.

Integral Yoga er grunnlaget i Dr. Dean Ornish (ved Preventive Medicine Research Institute) sitt arbeide med å reversere hjerte/kar sykdommer, og Dr. Michael Lerner (ved Commonweal Cancer Help program) sitt arbeide med kreftpasienter.

Her er linker til spennende forskningsresultater på yoga og helsefremmende effekter:

http://scopeblog.stanford.edu/2013/05/02/how-meditation-can-influence-gene-activity/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20105062

Se flere forskningsresultater som vil fortløpende bli lagt inn på https://no.mediyoga.com/forskning/