Kick-off - Events - Konferanse

Et oppbyggende og lærerikt opplegg med Yoga, Mindfulness og kunnskap om konfliktdempende kommunikasjon.

En opplevelse som vil bli husket og satt pris på av dine medarbeidere. En event fri for konkurranse eller prestasjon, en arena som inviterer til et møte mellom mennesker på en avslappet og tilstedeværende måte, uten å bli privat. Vi etterstreber å skape en trygg ramme der alle stiller på lik linje. Det dere lærer kan lett implementeres i organisasjonen og blandt dine medarbeidere.

Dere introduseres blandt annet for pusteteknikker og øvelser for avspenning og reduksjon av stress, enkle måter å kommunisere tydelig og bevisst, og vi belyser hvordan det å selv ta ansvaret i kommunikasjon virker konfliktreduserende.

Vi inviterer til å bli kjent med hverandre (og dere selv), bygge tillit og relasjoner. En event uten alkohol, men ikke uten latter og glede! Vi avslutter dagen med GongBad.

Ta kontakt med oss på post@medisinskyogaoest.no eller Anne Siri tlf 97564739 for å få tilrettelagt et program for deg og dine medarbeidere.

Vi ser frem til å høre fra dere!

Dokumenterte teknikker for redusert stress, økt livskvalitet, bedre helse og mindre sykefravær. 

Forebygg sykefravær - styrk arbeidsmiljøet

Det viser seg lønnsomt å investere i enkeltindividene, det er de som skaper bedriftens arbeidsmiljø.

Mange opplever at ukentlige yoga- og eller mindfulnesstimer bidrar til :

-mindre opplevd stress

-mindre muskelspenninger, som fører til ulike “vondter” her og der

- bedre søvn

- helseeffekt av å være fysisk aktiv

- opplevelse av økt livskvalitet

-dette igjen bidrar til å redusere sykedager og fravær

Stabilitet og forutsigbarhet er blandt elementer som skaper trivsel og et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr å skreddersy kurs til dere spesiellt, alternativt plukker dere plasser og enkelttimer fra vårt varierte kustilbud.

Dere har også mulighet til å fylle på med mini-workshops innen konfliktdempende kommunikasjon, heldags Yoga- Kick Off, eller coachingtimer.

Vi kommer til dere eller dere kommer til oss.

 

Ta kontakt på post@medisinskyogaoest.no eller Anne Siri tlf 97564739.

Hjelp dine medarbeidere raskere tilbake!

Vi tilbyr et hjelp til selvhjelps-opplegg for dine medarbeidere som er sykemeldte bestående av yoga, meditasjon, pusteøvelser, coaching mm. 

Dine ansatte kommer først til en kartleggingssamtale og kan deretter velge mellom å delta på enten kurset Medisinsk Yoga og Mindfulness for Indre Styrke (et kurs for å redusere stress, angst, depresjon, utbrenthet), ett av våre andre yogakurs eller individuell veiledning (coaching eller yogaterapi).

Ta kontakt for mer informarsjon på post@medisinskyogaoest.no eller Anne Siri tlf 97564739.