Kjøpsvilkår

ANSVAR

Medisinsk Yoga Øst har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs hos oss eller anvender teknikker du har lært på kurs hos oss.

Når du melder deg på kurs hos oss, aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, og du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Medisinsk Yoga Øst eller Medisinsk Yoga Østs instruktører for skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd. Medisinsk Yoga Øst er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

 

SALGSBETINGELSER

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av kurs, workshops, varer og tjenester (produkter) gjennom Medisinsk Yoga Øst til elever og forbrukere over nettet. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1: For å kunne handle med kort/kreditt på medisinskyogaoest.no må du ha fylt 18 år.

2: Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Fysiske varer/produkter leverer vi foreløpig kun innen Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av Epost.

1. Parter

Selger er: Medisinsk Yoga Øst AS, heretter kalt MYØ, Nygård Terrasse 8, 0873 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret (Medisinsk Yoga Øst AS) med org.nr.: NO 914416965, telefon: 97564739, Epost: post@medisinskyogaoest.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). MYØ er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet av fysiske produkter i henhold til lov om angrerett.

Når MYØ mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

MYØ tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt/kurs er fulltegnet. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert mva og miljøgebyr. Porto, fraktkostander og emballasje er ikke inkludert i forsendelse av varer. Varer kan hentes på senteret eller sendes til deg mot betaling av kostnadene forbundet m forsendelse.

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom  bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard). Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.

 

 

6. Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. MYØ har risikoen for ev. fysiske produkter inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Ordre lagt med Visa og Mastercard, kan ikke splittes, de må sendes komplette når alle varene har kommet på lager.

7. Uavhentet postoppkrav

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader.

Uavhentet pakker med en verdi under NOK 5000,- ex mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 450,- eks. mva

Uavhentet pakker med en verdi over NOK 5000,- ex mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 600,- eks. mva

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen rimelig tid etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig, gjerne med foto.

MYØ vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. MYØ vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Retten til å reklamere på kurs/tjenester er annerledes enn ved kjøp av produkter. Her ligger en egenrisk for kjøperen. Vi ønsker allikevel å få tilbakemeldinger hvis noe ikke er etter forventningene, slik at vi har mulighet å forbedre oss. Send mail til info@puroyoga.no

10. Garanti

Ved kurs og tjenester garanterer vi best mulig undervisning og kursinnhold, men forbeholder oss retten at det ikke går å tilfresstille alles forventninger. Det ligger en viss egenrisk når man tegner seg på et gruppekurs.

11. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp ved netthandel. Angreretten gjelder kun for fysiske varer men ikke for påmelding til kurs, månedsabbonement, klippekort eller workshops. Avbooking pga sykdom krever skriftlig legeerklæring.

Angreretten for varer forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Ved direkte kjøp i vår shop på Medisinsk Yoga Øst har du ingen angrerett/rett å heve kjøpet. Ved spesielle tilfeller kan du bytte til andre varer med tilsvarende pris. Det gjelder ikke ved salgstilbud.

Angrerett ift abonnement/klippekort/workshop ol.


Ved avmelding inntil 7 dager før kursstart ilegges et administrasjons gebyr på kr 300. Innbetalt kursbeløp vil bli refundert til anvendt kort ved betaling, minus avmeldingsgebyret.

Ved avmelding 0-7 dager før kursstart forfaller hele kursavgiften, og det vil ikke bli foretatt en refusjon av innbetalt kursbeløp. Hvis det foreligger en gyldig årsak til avmelding, vil vi vurdere dette i hvert tilfelle. Avmelding må være skriftlig pr. post eller pr. e-post.

12. Personopplysninger

MYØ behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor MYØ også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres det kun når du har samtykket til det. (Nyhetsbrev el. lign.)

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

-du har samtykket i utleveringen, eller

-når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

-i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.