Lydterapi

Gongen sies å være lyden av universet.

Når Gongen spilles skapes det en lyd med dype vibrasjoner som kan løse opp i fysiske, emosjonelle og mentale spenninger, dette gir deg en meget dyp avspenning.

Gongen er et fantastisk spennende instrument som påvirker både deltakeren og den som spiller. Å la seg flyte med av gongens vibrasjoner, tillate tonene å trenge igjennom kropp, sinn og sjel - hele deg – det er en helt underbar opplevelse! Du opplever en dyp meditativ tilstand, den tilstand der kroppens egne helbredende egenskaper trer i kraft. 

Hjernen består av milliarder av hjerneceller som kommuniserer på kryss og tvers. Kommunikasjonen skjer ved hjelp av signal molekyler og elektriske impulser (hjernebølger). Hjernen er elektrisk aktiv, natt og dag, hele livet. Hjernebølgene kan registreres på en dataskjerm ved å sette elektroder på hodekraniet. Denne målemetoden kalles elektroencefalografi (EEG). Hjernebølgene svinger med forskjellig hastighet (frekvens) avhengig av bevissthetstilstanden og den påvirker vår tilstand. Vil du slappe av, er det alfa bølgene du ved hjelp av meditasjon skal få tak i. Når du må være fokusert og konsentrert er det beta 1 bølgene.

Det er blant annet gjort et eksperiment i Romania hvor en Gongmester spiller og man ser effekten på hjernens celler.

Bølgetype Frekvens Aktive når:
DELTA 0,5-4 HZ Vi sover dypt.
THETA 4-8 HZ Det er rett før vi våkner eller faller i søvn.  Pluss ved sterke følelser. Hjernen arbeider her med dagens informasjon, og mange forskere mener at det er på dette stadiet hjernen sorterer, sammenligner og lagrer ny informasjon via «submodaliteter».
ALFA 8-12 HZ Vi er rolig og avslappet. Det er ulike måter å sette seg selv i alfa-tilstand på. Meditasjon og avspenningsøvelser, ofte kombinert med ditt eget pustemønster (puste dypt og rolig med magen) er en metode. Bruk av spesielle typer musikk er en annen. Når du befinner deg i alfa-tilstand flyter informasjon fritt mellom hjernehalvdelene (venstre- bevisste og høyre-ubevisste hjernedel). Alfa-tilstand frigjør fantasi og kreativitet, og bidrar til inspirasjon, raskere innlæring og bedre hukommelse. Når du befinner deg i alfa-tilstand er heller ikke hjernen i kontrollmodus.
SMR 13-15 HZ Vi er i fysisk ro.
BETA 1 16-22 HZ hjernen fokuserer eller lærer noe nytt. Dette er den tilstanden vi stort sett befinner oss i når vi arbeider og gjør våre daglige gjøremål.
BETA 2 22-35 HZ Vi er stresset, redd eller bekymret.
GAMMA 36-42 HZ Vi er ekstremt fokusert, på grensen til det ekstatiske.