Reading

 

Alle mennesker omgis av egne energier. I disse energiene ligger det mye informasjon, som en selv gjerne ikke er seg bevisst.

 

I en readingtime kobler jeg meg på energien til personen som blir lest, og gjennom bilder, følelser og ord som kommer opp leser jeg informasjonen som ligger der. Den som blir lest vil da bli oppmerksom på følelser, mønstre og begrensninger som påvirker de valgene de tar i livet.

 

Gjennom en slik time vil en kunne få hjelp til å se situasjoner og problemer i livet på en ny måte, noe som kan føre til at en tar andre valg eller finner nye løsninger. På den måten vil en readingtime bidra til personlig utvikling og vekst.

 

En readingtime vil sette i gang en prosess hos den som blir lest. Det er derfor viktig at man etter en slik time får i seg litt vann og, hvis mulig, gir seg selv noen minutter med ro før en vender tilbake til hverdagen.

 

Jeg har foreløpig jevnlig veiledning av mine tidligere lærere. I den perioden jeg går til veiledning, tar jeg 350 kroner for en time med reading.

Ønsker du en time med reading eller healing, kan du ta kontakt med meg på telefon 934 61 867 for å avtale tidspunkt.

Varm hilsen Camilla

Time med Camilla

Jeg har timer torsdag ettermiddag.

Ønsker du en time med reading eller healing, kan du ta kontakt med meg på

telefon 934 61 867 for å avtale tidspunkt.

Healing

 

Energiene, eller livskraften, som flyter i hvert enkelt menneske, beveger seg i begynnelsen fritt og uhindret. Etter hvert i livet vil energiflyten blokkeres av tanker, holdninger og følelser.

 

Under en healing vil jeg tilføre ren energi, og noen av disse blokkeringene vil gi slipp. Når energien igjen flyter friere, vil energiene i kroppen bli mer balansert. Dess mer balansert vi er i kroppen, jo bedre har vi det både fysisk og psykisk.

 

Healing behandler ikke sykdom, men hjelper mottaker til å aktivere kroppens naturlige evne til å holde livskraften i bevegelse.

 

Healing foregår ved at den som får healing ligger påkledd på benken, mens jeg legger mine hender på kroppen eller holder dem over kroppen. Energi vil føres dit blokkeringene er. Healing påvirker hver enkelt person på en unik måte, og jobber alltid slik mottakeren har størst behov for.

 

En time med healing vil sette i gang en prosess hos den som får behandling. Det er derfor viktig at man etter en slik time får i seg litt vann og, hvis mulig, gir seg selv noen minutter med ro før en vender tilbake til hverdagen.

 

Healing er ingen erstatning for medisinsk tilsyn og behandling. Jeg stiller ingen diagnoser og behandler ikke sykdommer.

 

Jeg har foreløpig jevnlig veiledning av mine tidligere lærere. I den perioden jeg går til veiledning, tar jeg 350 kroner for en time med healing.

Ønsker du en time med reading eller healing, kan du ta kontakt med meg på telefon 934 61 867 for å avtale tidspunkt.

 

Varm hilsen Camilla